Technik spawalnictwa – to nowy kierunek zawodowy na liście kształcenia zawodowego. Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania. W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest bardzo ciekawa, dla ludzi kreatywnych i z pasją. Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Do uzyskania specjalistycznych certyfikatów spawaczy, kontrolerów i technologów spawalników wymagane jest przygotowanie bazowe, które zapewni ukończenie technikum w zawodzie technik spawalnictwa. Patronat nad nowym kierunkiem kształcenia objęła firma Unidez Sp. z o.o w Nowej Dębie. Uczniowie klas patronackich zajęcia praktyczne realizują na terenie firmy, gdzie zyskają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy w zawodzie technik spawalnictwa.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

Kwalifikacja 2:

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • rozróżniać wielorakie konstrukcje spajane,
 • dobierać warunki spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planować produkcję spawalniczą i organizować stanowiska do spajania,
 • prowadzić procesy spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorować przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawacz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego; najczęściej technicy spawalnictwa są zatrudniani na stanowiskach związanych z: z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, wykonywaniem połączeń nierozłącznych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac spawalniczych, konserwacją i naprawą eksploatowanych urządzeń, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu,
 • budownictwie przemysłowym,
 • zakładach usługowo-naprawczych,
 • technicy spawalnicy mogą być zatrudniani m.in. jako: kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa, kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań, spawalnika produkcji, mistrza spawalniczego;

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w firmie patronackiej na przygotowanych stanowiskach szkoleniowych, oraz linii produkcyjnej oraz w nowoczesnych pracowniach na warsztatach szkolnych. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej.