Technik mechanik – jest zawodem kształcącym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje m.in.takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Przemysł maszynowy należy do szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki, toteż technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Kwalifikacja 2:

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej w systemach CAD,
 • programowania obrabiarek CNC,
 • ustawiania i obsługi obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
 • kontroli technicznej i nadzorowania prac produkcyjnych i montażowych,
 • instalowania i wprowadzania do eksploatacji maszyny i urządzeń mechanicznych,
 • dozorowania i konserwacji maszyny i urządzeń mechanicznych,
 • organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych oraz innych jednostkach, gdzie są stosowane maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • organizowania zaopatrzenia i zbytu w zakładach produkcyjnych.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach konstrukcyjnych i technologicznych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • firmach instalujących konstrukcje i sprzęt mechaniczny,
 • warsztatach naprawczych sprzętu mechanicznego,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych

Uczniowie technikum mechanicznego odbywają naukę w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie:

 • Pracownia CAD/CAM wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem AUTOCAD, SOLIDWORKS, MTS i EdgeCAM.
 • Pracownia programowania obrabiarek CNC wyposażona w symulatory sterowania systemu FANUC Oi.
 • Pracownia obrabiarek CNC wyposażona w obrabiarki sterowane numerycznie firmy AFM DEFUM: tokarka TAE30N oraz frezarka Harnaś R550.