Technik informatyk – to ciekawy, prestiżowy i dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji, administrowania systemów komputerowych, stron WWW. Do najważniejszych zadań technika-informatyka należy umiejętność tworzenia oprogramowania i opanowanie specjalistycznego języka, znajomość sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Wielu z nich łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, a to daje powód do zadowolenia i samorealizacji. Technicy informatycy znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. W procesie kształcenia uczeń będzie miał dostęp do nowoczesnych programów komputerowych, w nowoczesnych pracowniach informatycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Uczniowie odbywają praktyki w kraju i za granicą (w ramach programu Erasmus +)

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja 2:

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • tworzenia i zarządzania aplikacjami internetowymi z wykorzystaniem nowoczesnych języków programowania;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk potrafi:

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnym,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać sieci komputerowe w oparciu o różne technologie,
 • konfigurować urządzenia sieciowe,
 • posługiwać się językiem SQL do obsługi baz danych,
 • korzystać z języków programowania,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • w przedsiębiorstwach posiadających własną sieć komputerową,
 • w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego,
 • sklepach komputerowych, punktach serwisowych,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • w wydawnictwach, drukarniach,
 • wszelkich przedsiębiorstwach i instytucjach, które wykorzystują komputery,
 • może otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

W naszej szkole uczniowie korzystają z czterech profesjonalnych pracowni informatycznych wyposażonych w jednostanowiskowe zestawy komputerowe. Jesteśmy  ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu technik informatyk z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.