Technik elektryk – to ciekawy i przyszłościowy zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, to także zawód, związany z energią odnawialną. Elektryk to ceniony specjalista. Energia elektryczna jest podstawowym motorem rozwoju nauki i techniki, gdyż na niej opiera się cała współczesna automatyka. Elektryk to zawód, który jest niezbędny od zakładów produkcyjnych po prywatne gospodarstwa domowe. To zawód, który daje bardzo dużo możliwości. Świetnie odnajdą się w nim osoby lubiące majsterkować. Elektryk jest również dobrą propozycją dla osób pomysłowych i przedsiębiorczych. Możliwości prowadzenia własnej firmy w tej branży są bardzo duże. Energia elektryczna rozświetla cały świat – to ciekawi i fascynuje. Praca elektryka jest bardzo rozwojowa i ceniona przez pracodawców. Zawsze będzie cieszyć się dużą popularnością. Patronat nad nowym kierunkiem kształcenia objęła firma Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Uczniowie klas patronackich zajęcia praktyczne realizują na terenie firmy, gdzie zyskają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy w zawodzie technik elektryk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne,
 • wykonywać instalację elektryczną,
 • posługiwać się podstawowymi zagadnieniami z elektrotechniki.

Kwalifikacja 2: ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • nadzorować pracę maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • modernizować instalację elektryczną, oceniać jej stan techniczny,
 • naprawiać uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Uczeń jest przygotowywany do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Elektrycy to jedni z najbardziej poszukiwanych i najtrudniej dostępnych specjalistów na rynku. Od kilku lat prognozy „Barometru Zawodów” wskazują, że zawody z grupy elektryczno-energetycznej są deficytowe w całym kraju. Elektrycy to fachowcy, którzy bez większych problemów pracę mogą znaleźć w wielu firmach. Poza prywatnymi przedsiębiorstwami elektryków zatrudniają również Państwowe przedsiębiorstwa elektryczne. Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej. Kształcenie zawodowe w klasie technik elektryk odbywa się w nowoczesnych zakładach energetycznych. W ramach zawartych umów partnerskich uczniowie zajęcia praktyczne odbywają na terenie firm patronackich.