Technik ekonomista – to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Uczniowie technikum ekonomicznego corocznie uczestniczą w projekcie „Przedsiębiorczość w praktyce”, gdzie podczas prowadzonych lekcji przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej, Urzędu Marszałkowskiego, dowiadują się, jak praktycznie wygląda założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Technik ekonomista jest objęty patronatem przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach współpracy „Klasy Patronackie”. Uczniowie kształcący w zawodzie technik ekonomista miesięczną praktykę odbywają w kraju (lokalne firmy i instytucje)  oraz za granicą (w ramach programu Erasmus+).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Kwalifikacja 2:

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
 • interpretowania ogólnego prawa ekonomicznego i korzystania z różnych jego źródeł,
 • stosowania podstawowych zasad zarządzania,
 • sporządzania dokumentacji biurowej,
 • wykorzystywania urządzeń biurowych i technologii informacyjnej do realizacji zadań zawodowych,
 • prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • obsługi programów biurowych i finansowo księgowych, kadrowo płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej,
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
 • obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS,
 • uzupełniania druków i formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania  produkcji,
 • instytucjach finansowych,
 • organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,
 • w działach rachunkowości i finansów.

Nabyte umiejętności przygotowują także do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. W naszej szkole uczniowie korzystają z profesjonalnej pracowni ekonomicznej wyposażonej w jednostanowiskowe biurka, tablicę multimedialną, rzutnik, wizualizer, drukarkę sieciową z możliwością druku na każdym stanowisku, 14 komputerów dla uczniów i jeden dla nauczyciela. Dodatkowo w pracowni znajdują się urządzenia biurowe takie jak: bindownica, gilotyna, trymer, laminator, dwa kalkulatory księgowe. W pracowni znajdują się również segregatory branżowe oraz przybory biurowe. Każdy komputer (laptop) wyposażony jest w specjalistyczny program finansowo-księgowy w celu wykonywania zadań zawodowych.