Technik automatyk – to wszechstronny kierunek techniczny, obejmujący swoim zakresem elektrotechnikę, elektronikę, mechanikę, informatykę oraz teleinformatykę. Automatyka zajmuje się wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych. To także programowanie i wykorzystanie sterowników programowalnych w tworzeniu automatycznych linii produkcyjnych. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym, prowadzi bowiem do szybkiego postępu cywilizacyjnego – nowe maszyny i urządzenia, które ułatwiają życie, przyspieszają procesy produkcyjne w przemyśle. Patronat nad nowym kierunkiem kształcenia objęła firma Unidez sp. z o.o. Nowa Dęba znajdującą się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Uczniowie klas patronackich zajęcia praktyczne realizują na terenie firmy, gdzie mają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy w zawodzie technik automatyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • programować sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
 • konfigurować parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 • uruchamiać instalację automatyki przemysłowej,
 • dobierać przyrządy i wykonać pomiary w układach automatyki,
 • oceniać poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadzać korekty.

Kwalifikacja 2:

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • określić zakres i wykonać czynności obejmujące okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji,
 • przeprowadzać testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej,
 • ocenić stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki,
 • lokalizować uszkodzenia instalacji,
 • określać rodzaj i zakres napraw instalacji,
 • wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki,
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
 • obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy konserwacji i naprawie instalacji automatyki przemysłowej,
 • firmach instalujących układy automatyki,
 • warsztatach naprawy sprzętu automatyki,
 • specjalnych placówkach handlujących urządzeniami automatyki,
 • pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych,
 • placówkach badawczo-rozwojowych.

Kształcenie zawodowe w klasie technik automatyk odbywa się w pracowni elektroniki i automatyki na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie oraz w nowoczesnych zakładach pracy wykorzystujących urządzenia automatyki, znajdujących się głównie na terenie podstrefy ekonomicznej w Nowej Dębie, zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie szkoły.