Opiekun: Henryk Gołąbek, Krzysztof Nadajewski, Włodzimierz Samołyk, Piotr Korczyński

Ogólny opis pracowni:

 Zajęcia z uczniami  prowadzone są w grupach 5- 8 osobowych. Uczniowie podczas zajęć uczą się samodzielnej obsługi tokarek i wykonywania elementów-detali. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania tokarek i wykonania obróbki skrawaniem takich jak: toczenie zewnętrznych powierzchni walcowych, obróbka otworów, toczenie powierzchni kształtowych, rozróżnia obrabiarki skrawające, dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, wielkości obrabianych przedmiotów, rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem, rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię, dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki, dobiera wartości parametrów skrawania, dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów, uzbraja tokarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe. Maszyna wyposażona  w czytniki cyfrowe  ułatwia jakość wykonania. Różnorodność wykonywanych prac podnosi atrakcyjność zajęć. W kształceniu staramy się wyrabiać nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów. Pracownia jest klimatyzowana.

Wyposażenie podstawowe:

  • tokarka uniwersalna z czytnikiem cyfrowym
  • tokarki uniwersalne
  • noże tokarskie
  • wiertła
  • wiertarka stołowa