Opiekun: Henryk Gołąbek

Ogólny opis pracowni:

W pracowni znajduje się 7 stanowisk spawalniczych z wyciągami dymu. Stanowiska te wyposażone są w spawarki do spawania metodami: MIG/MAG, TIG, oraz elektroda otulona MMA. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. W spawalni uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie: rozróżniania techniki łączenia materiałów, dobierania metod łączenia materiałów, rozróżniania narzędzi i sprzętu do wykonywania połączeń, dobierania i przygotowania materiałów do wykonania tych połączeń, oceny ich jakości, dobierania parametrów spawania w zależności od grubości materiału spawanych próbek. W cyklu kształcenia uczniowie wyrabiają u siebie nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów, znajdowania rozwiązań oraz uczą się pracy zespołowej. Pracowania jest wentylowana.

Wyposażenie podstawowe:

 • Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG
 • Spawarka do spawania metodą MIG/MAG
 • Urządzenie do spawania elektrodą otuloną i żłobienia spoin
 • Zestaw do spawania płomieniem acetylenowo-tlenowym
 • Zestaw do lutowania palnikiem propanowo-butanowym
 • Przecinarka plazmowa
 • Zgrzewarka punktowa
 • Zgrzewarka do rur
 • Spawarka do tworzyw sztucznych
 • Prasa balansowa do sprawdzania jakości wykonywanych złącz
 • Filmy edukacyjne