Opiekun: Henryk Gołąbek

Ogólny opis pracowni:

Zajęcia w pracowni prowadzone są w grupach 5-8 osobowych. W czasie zajęć uczniowie nabywając wiadomości i umiejętności  w zakresie:

 • podstawowych operacji ślusarskich takich jak: trasowanie, piłowanie, cięcie, gięcie,
 • prostowanie, wiercenie, gwintowanie itp.
 • prawidłowego korzystania z narzędzi ślusarskich
 • rozróżniania i wykonywania wybranych połączeń rozłącznych i nierozłącznych
 • pomiarów warsztatowych i sprawdzania wykonanych elementów

W kształceniu staramy się wyrobić u ucznia właściwe nawyki pracy podczas wykonywania ćwiczeń tj. odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy, pracownię, właściwą kulturę techniczną posługiwania się narzędziami. Wdrażamy zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Wyposażenie podstawowe:

 • stoły ślusarskie
 •  wiertarka stołowa
 • Wiertarka kolumnowa
 • Szlifierka stacjonarna
 • giętarka do blach
 • prasa hydrauliczna
 • urządzenie do gięcia profili
 • imadła
 • narzędzia do obróbki ręcznej
 • płyty taserskie
 • elektronarzędzia
 • stanowiska dydaktyczne do planowania i przygotowania pracy