Opiekun: Włodzimierz Samołyk, Piotr Korczyński

Ogólny opis pracowni:

Pracownia przeznaczona jest do nauki programowania w systemie FANUC. Uczniowie wykorzystują  stanowiska komputerowe do zaprogramowania procesu obróbki przedmiotu i przeprowadzenia symulacji. Stanowiska  dodatkowo są wyposażone w stacje programowania identyczne jak na maszynach CNC, co sprawia wrażenie bezpośredniego programowania na maszynie. W pracowni uczniowie zdobywają także wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania programów CAD/CAM, a następnie wykonują przedmiot na obrabiarce. Podczas projektowania i programowania tzw. zespołów części uczniowie nabywają umiejętności w zakresie programowania i użytkowania  obrabiarek CNC takie jak: rozpoznawanie punktów charakterystycznych obrabiarek sterowanych numerycznie, rozróżnianie podprogramów i cykli obróbkowych występujących w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek, rozpoznawanie w dokumentacji technologicznej oznaczeń i danych do nastawienia obrabiarki CNC, korzystanie z kodu języka programowania do edycji programów obróbki, dobieranie narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce.

Wyposażenie podstawowe:

  • Pięć komputerów stacjonarnych z systemem Windows
  • Pięć symulatorów sterowania systemu FANUC Oi,
  • Rzutnik multimedialny,
  • Drukarkę A4,
  • Katalogi narzędzi obróbkowych