Opiekun: Krzysztof Nadajewski

Ogólny opis pracowni:

Ćwiczenia w pracowni  koncentrują się wokół zagadnień z metrologii. Uczniowie wykonują pomiary oraz zapoznają się z przyrządami wzorcowymi i sprawdzianami.  Pracownia przeznaczona jest do kontroli jakości wykonanych przedmiotów przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i przyrządów.

Wyposażenie podstawowe:

 • uniwersalny mikroskop metalograficzny
 • długościomierz poziomy
 • przyrząd kłowy z czujnikiem cyfrowym
 • płyta pomiarowa granitowa
 • twardościomierz cyfrowy
 • płytki wzorcowe
 • zestaw tradycyjnych i cyfrowych narzędzi pomiarowych: suwmiarki, mikrometry,  wysokościomierz, głębokościomierzz odczytem cyfrowym
 • średnicówki mikrometryczne
 • kątomierz optyczny i uniwersalny
 • pasametr
 • filmy edukacyjne
 • stanowisko audiowizualne do prezentacji procesów wytwarzania i pomiarów