Opiekun: Henryk Gołąbek, Krzysztof Nadajewski

Opis ogólny pracowni:

 Zajęcia z uczniami  prowadzone są w grupach 5-8 osobowych. Uczniowie podczas zajęć uczą się samodzielnej obsługi frezarek i wykonywania elementów-detali. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania frezarek i wykonania obróbki skrawaniem, rozróżniania obrabiarek skrawających, dobierania obrabiarki skrawającej do wymagań obróbki, produkcji i wielkości obrabianych przedmiotów, rozróżniania rodzajów obróbki skrawaniem, rozpoznawania ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrii, dobierania narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, dobierania wartości parametrów skrawania, dobierania narzędzia i przyrządów pomiarowych. Różnorodność wykonywanych prac podnosi atrakcyjność zajęć. W kształceniu staramy się wyrabiać nawyki samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wyposażenie podstawowe:

  • frezarki pionowe
  • frezarki poziome
  • frezarka narzędziowa
  • dłutownica
  • niezbędne pomoce naukowe: poradniki frezera, katalogi narzędzi