Strona główna

Podsumowanie konkursu

 

small

Rozpowszechnienie konkursu fotograficznego "Matematyka w obiektywie" spowodowało choć chwilowe zainteresowanie matematyką i sprowokowało uczniów do ukazania fotografią jej wszechobecności, piękna i użyteczności.

Uczestnikami konkursu z naszej szkoły byli: Martyna Pasek z kl. 3TIF, Patryk Puzio z kl. 2TD oraz Daniel Wojdyło i Mikołaj Gerba z kl. 2TA. Uczniowie podjęli się wysiłku uważnego patrzenia i nadawania dodatkowych sensów zaobserwowanej rzeczywistości.

Gratuluję!

 

Elżbieta Klimczyk


 https://mwo.usz.edu.pl/

 

Egzaminy zawodowe rozpoczęte

 

small

W poniedziałek, 11 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie rozpoczęły się egzaminy zawodowe w ramach zimowej sesji dla uczniów techników i szkół branżowych.

Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin zawodowy w części pisemnej, uczeń musi zdobyć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania. Natomiast w części praktycznej minimum 75 %.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Więcej...

 

small

1. HARMONOGRAM EGZAMINÓW

2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii

2. Dyżury specjalistów PPP w Nowej Dębie w okresie ferii

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

small

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu "EUROPEJSKIE ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE" za nadesłane prace, za waszą kreatywność i zaangażowanie, pomysł, oryginalne podejście do tematu, wkład pracy, estetykę w wykonaniu. Wybór najlepszych prac nie był łatwy.

Wyniki konkursu:

Więcej...

 

Wsparcie finansowe od FENIX METALS

 

small

W tych trudnych dla każdej placówki oświatowej czasach, kiedy tradycyjne nauczanie w szkołach zastąpiła nauka w trybie online ogromną i nieocenioną stała się pomoc jaką Zespołowi Szkół nr 2 w Nowej Dębie okazała firma Fenix Metals z Chmielowa.

Fenix Metals jest jednym z wiodących w Europie przedsiębiorstw działających w zakresie odzysku cyny. Filozofia firmy obejmuje ochronę zasobów naturalnych, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy oraz zrównoważony rozwój. Firma aktywnie angażuje się w różnego rodzaju działania wspierające lokalne społeczności.

Dzięki zaangażowaniu udziałowców oraz Dyrekcji firmy Fenix Metals Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie otrzymał dwadzieścia tysięcy złotych na sprzęt komputerowy w ramach prowadzonego przez spółkę programu Fenix Szkołom.

Więcej...

 

BEZPIECZNE FERIE

 

Ferie zimowe kojarzą nam się przede wszystkim z aktywnością na świeżym powietrzu. Z białym szaleństwem, czyli jazdą na nartach, sankach czy łyżwach. Ferie to zawsze czas na odpoczynek od nauki i ładowanie akumulatorów przed kolejnym semestrem. I mimo, że podczas tegorocznych ferii ze względów epidemiologicznych nie ma nadziei na uprawianie sportów zimowych i ekstremalnych, to nie można się łudzić, że będziemy zupełnie bezpieczni. Tym razem niebezpieczeństwo czyha, głównie na młodych ludzi w internecie. Im dłużej człowiek przebywa w sieci, tym bardziej pochłania go wirtualna rzeczywistość. Ale co zrobić, żeby być bezpiecznym w sieci? Istnieje coś takiego jak NETYKIETA, czyli zasady, które nam podpowiadają, jak mamy zachować się w społeczności internetowej, aby być bezpiecznym i nie stwarzać również zagrożenia dla innych.

Więcej…

 

Nowoczesne meble biurowe

 

small

Dzięki życzliwości i hojności firmy Saba Software/Cornestone OnDemand z siedzibą w Krakowie nasza szkoła pozyskała nowoczesne meble biurowe, które odmieniły wizerunek szkolnych pracowni, a także pomieszczeń biurowych.

Pozytywne efekty zmian możemy oglądać w pracowni geografii, pracowni fryzjerskiej, pracowni komputerowej oraz w księgowości.

 

ZS2

 

Zdjęcia ...

 

small

,,Jest taki czas, co łzy w śmiech zamienia,
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
Jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Bożego Narodzenia"

Więcej...

 

Europejskie zwyczaje

 

small

KONKURS

"EUROPEJSKIE ZWYCZAJE

BOŻONARODZENIOWE"

Regulamin konkursu

 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

 

small

Jak co roku, tak i dzisiaj przypominamy imię wielkiego Polaka, budowniczego Polski, bez którego nie byłoby Nowej Dęby - Eugeniusza Kwiatkowskiego. 12 grudnia to wyjątkowy dzień dla szkoły. Tego dnia w 1991r. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie otrzymał patrona w osobie twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego - Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wtedy też szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Zakłady Metalowe oraz odsłonięta została przez córkę patrona szkoły - panią Annę Puget tablica pamiątkowa. Eugeniusz Kwiatkowski całym swoim życiem zarówno prywatnym jak i zawodowym, działalnością naukową i polityczną, dawał wzór dobrego obywatela i wybitnego Polaka. Dzięki jego decyzjom powstała Wytwórnia Amunicji nr 3 oraz zalążek przyszłego miasta - Nowej Dęby. To na potrzeby późniejszych Zakładów Metalowych powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która po latach przekształciła się w Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. W tym roku obchodzimy 29 rocznicę nadania szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego i 60 już rocznicę utworzenia szkoły.

Więcej...

 
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Akademia Cisco
BIP ZS2