Zastępstwa  30.09.  –  czwartek

Klasa 4 ta + 4 tb  –  L.1.  –  j. angielski  –  uczniowie przychodzą na L.2.

Klasa 3 ta  –  L.3.  –  religia, lekcja przeniesiona z lekcji 4

Klasa 3 ta  –  L.4.  –  metrologia – M. Jachyra  –  lekcja przeniesiona z lekcji 1 (28.09.)

Klasa 3 tb  – L.4.  –  zastępstwo  –  I. Andrusiewicz

Klasa 3 bsb  –  L.7.  –  zastępstwo z Panią Marią Jachyrą

Klasa 2 tb auto  –  L.1.  –  uczniowie przychodzą na lekcję 2

Klasa 3 tc  –  L.9.  –  wf  –  uczniowie zwolnieni do domu

Klasa  3 ta  –  L.8.  –  L.9.  –  lekcje przeniesione z piątku z lekcji 8 i 9   

Klasa 1 tb  –  L.5.  –  g. wych.  –  zastępstwo  –  Edward Stelmach  –  historia  –  lekcja przeniesiona z piątku z lekcji 1, łączenie z inną klasą

klasa 4 tb auto  –  L.2.  –  L.4.  –  zastępstwo  –  Z. Warchoł  –  lekcje przeniesione z piątku z lekcji 6-8

klasa t tb auto  –  L.7.  –  L.8.  –  uczniowie zwolnieni do domu

Klasa 3 BSA  –  L.3.  –  pkm  –  lekcja przeniesiona na lekcję 4

Zastępstwa  01.10.  –  piątek

Klasa  4 tif  –  L.1.  –  L.2.  –  wf  –  uczniowie przychodzą na lekcję 3

klasa 1 bs  –  L.8.  –  wf  –  uczniowie zwolnieni do domu