EDUKACJA Z WOJSKIEM 

Nasza szkoła bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Edukacja z Wojskiem”

Celem tego programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenia te połączą wiedzę teoretyczną i praktykę.