zs_2_patronatami_2.jpg
Reforma oświaty
Bezpieczne ferie 2018
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Rodzice i opiekunowie
Tu jesteśmy
Szkolna tapeta
Ranking "Perspektyw"
Przedsiębiorcze szkoły
Strona główna

Pasowanie na Ucznia Zespołu Szkół nr 2.


7 października 2011r. w Zespole Szkół nr 2 odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na ucznia , a były to klasy: IA, IWA, ITA, ITB. Uroczystość podzielono na dwie części - oficjalną w obecności sztandaru, w czasie której uczniowie złożyli ślubowanie. Była to przysięga wierności tradycjom szkoły i dbania o jej dobre imię. Aktu ślubowania dokonała pani dyrektor Zofia Kopeć. Druga część, czyli otrzęsiny, to program przygotowany przez starszych kolegów. Nie zabrakło pomysłowych konkurencji, które kolejno zaliczali pierwszoklasiści.

Więcej…

 

Biegi przełajowe.

2011-10-07_przelaje_small

W dniu 7 października 2011 roku w Koprzywnicy odbyły się powiatowe indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowała grupa sześciu uczniów, a byli to: Klaudia Bednarz, Agata Krystek, Agnieszka Wójcik, Michał Sudoł, Grzegorz Tomczyk, Krystian Jagoda.

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie: Klaudia Bednarz - II m-ce, Krystian Jagoda - III m-ce, Grzegorz Tomczyk - IV m-ce i tym samym zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego. Pozostali uczniowie zajęli VIII i IX miejsce.

Uczniów do zawodów przygotowywali: pani Maria Siekierka i pan Ryszard Szafran.

KFS

 

Młodzi głosują.

30 września w Zespole Szkół nr 2 odbyły się prawybory parlamentarne 2011, w ramach akcji "Młodzi Głosują". Celem programu jest propagowanie wśród uczniów postaw obywatelskich, zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. W ramach przygotowań do akcji, na wybranych lekcjach uczniowie poznali zasady i procedury wyborcze, a na korytarzach szkoły pojawiły się plakaty, hasła i tablice informacyjne. Uczniowie przygotowali również audycję radiową, emitowaną kilkakrotnie przez szkolny radiowęzeł, zachęcającą młodzież do głosowania i przybliżającą tematykę wyborów parlamentarnych.

Więcej…

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 (dawne technikum) dziękuje ...


W imieniu całej społeczności szkolnej i swoim własnym składam serdeczne podziękowania za udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.
Szczególne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, emerytowanych pracowników, absolwentów, którzy przybyli na Jubileusz i razem z nami zechcieli powrócić wspomnieniami do początków istnienia szkoły.
Pragnę także podziękować ks. prałatowi  E. Nyczowi, ks. G.Stępniowi i księżom - absolwentom:  M. Flisowi, W. Tomczykowi za Mszę Świętą w intencji naszej społeczności.

Więcej…

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

30 września 2011 roku w ZS nr 2 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów zakwalifikowało się 7 kandydatów:

1. Magdalena Pędzimąż z klasy IIITB, 2. Mariusz Kłosowski z klasy IIITA, 3. Dariusz Deptuch z klasy IILO, 4. Karol Zagajski z klasy IITA, 5. Kornel Pogoda z klasy IITB, 6. Arkadiusz Skoczek z klasy ITA, 7. Tomasz Sorbal z klasy ITB.

Więcej…

 

Wręczenie świadectw dojrzałości społecznej.

26 września 2011roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość, na której wręczono honorowym krwiodawcom "świadectwa dojrzałości społecznej".

Szkołę reprezentowali uczniowie: Grzegorz Koper, Bartłomiej Durtka, Mateusz Zięba pod opieką Pani dyrektor Zofii Kopeć oraz opiekuna HDK pani Marii Siekierki. Świadectwa otrzymali również pozostali krwiodawcy: Sebastian Konefał, Mateusz Ziętek, Mateusz Toroń, Daniel Puzio, Michał Szwarc, Wojciech Serafin, Maciej Podsiedlik, Sebastian Pardel.

W ubiegłym roku krwiodawcy z naszej szkoły oddali około 15 l krwi.

Zespół redakcyjny

 

"Świadomy młody obywatel".


2011-05-25_targi_small W dniu 23 września 2011 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Tarnobrzegu odbył się konkurs "Świadomy młody obywatel" pod patronatem Posła na Sejm RP Mirosława Pluty. Uczestników konkursu (uczniów liceów powiatu tarnobrzeskiego) spotkała miła niespodzianka, nagrody i dyplomy wręczał im osobiście Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna.

Więcej…

 

Jubileusz 50-lecia Szkoły.


16 września 2011 roku Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie obchodził Jubileusz 50-lecia. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowana przez ks. Prałata Eugeniusza Nycza w asyście ks. katechety Grzegorza Stępnia oraz księży absolwentów szkoły: Marka Flisa i Wacława Tomczyka. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali ulicami miasta, co zwróciło uwagę mieszkańców Nowej Dęby. Oprawą muzyczną pochodu była Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz taneczny zespół mażoretek "Diament" z Chmielowa.
Licznie przybyłych gości, absolwentów, oraz uczniów w murach szkoły powitała pani dyrektor Zofia Kopeć. Obecnością swą zaszczycili uroczystość przedstawiciele urzędów, zakładów pracy, szkół, właściciele prywatnych przedsiębiorstw, emerytowani nauczyciele oraz licznie przybyli absolwenci. Tych, którzy odeszli uczczono minutą ciszy.

Więcej…

 

Inauguracja roku szkolnego 2011/12.


2010-09-01_roz_rok_szk_03_s

W dniu 1 września tradycyjnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
Uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, wśród których był wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego pan Jerzy Sudoł, powitała Zofia Kopeć - dyrektor szkoły.
Szczególnie serdecznie powitani zostali uczniowie klas pierwszych, którzy będą kształcić się głównie w zawodach technicznych.

Więcej…

 

Informacja dla uczniów klas pierwszych.


2011-07-01_small_podrecznikiPodajemy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2011/12 dla uczniów klas pierwszych:

Z-ca dyrektora Ryszard Szafran

 
Facebook
WOŚP
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Szkoła współpracy
Dobra Szkoła
Akademia Cisco
BIP ZS2
Aktualny czas