Strona główna

KOMUNIKAT nr 1/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie

z dnia 10.09.2020r.

 

Informuję, że dnia 15 września 2020 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami.

Spotkania zorganizowane będą w dwóch turach:

- klasy pierwsze 1ta, 1tb, 1bs o godz. 16:00;

- pozostałe klasy o godz. 17:00


UWAGA:

- obowiązuje UCZNIÓW zakaz wjazdu samochodami na teren szkoły, przez bramę główną! Uczniowie przyjeżdżający samochodami parkują na parkingach wzdłuż ul. Kościuszki.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O ZAKAZIE:

- opuszczania terenu szkoły w czasie przerw;

- używania telefonów komórkowych na zajęciach lekcyjnych.

Za niedostosowanie się do w/w zasad uczniowie zostaną ukarani zgodnie z regulaminem punktowej oceny z zachowania.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 

small

1 września tradycyjnie rozpoczynamy nowy rok szkolny. W uroczystej inauguracji udział wzięli: dyrektor szkoły - pani Iwona Strojek, pan Jerzy Sudoł - starosta tarnobrzeski, pani Katarzyna Sobieniewska-Pyłka - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, nauczyciele i wychowawcy klas pierwszych.

W imieniu społeczności szkolnej powitaliśmy serdecznie koleżanki i kolegów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Cieszymy się, że zasilili nasze szeregi i będą wraz z nami tworzyć dobrą tradycję naszej szkoły. Liczymy, że włączą się w liczne działania, zadziwią nas swoją pomysłowością i energią. Będą tworzyć razem z nami wielką szkolną rodzinę.

Więcej…

 

 

TO JEST WAŻNE - PRZECZYTAJ !!!

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

 

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

 

1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00. w szkołach macierzystych.

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Link do strony OPKE z informacją:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200825145654421

 

 

small

Technikum

- klasa 1. technikum po szkole podstawowej

Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa 1. branżowa po szkole podstwowej

 

Zawodowiec roku 2020 w ZS2

 

small

Kolejny rok pracy za nami.

Zaszczytne miano "Zawodowca Roku 2020" w naszej szkole przyznano następującym uczniom:

- Agnieszce Zagajskiej w zawodzie technik usług fryzjerskich,

- Beacie Mycek w zawodzie technik ekonomista,

- Bartłomiejowi Łuszczek w zawodzie technik mechanik,

- Witoldowi Śliwie w zawodzie technik informatyk,

- Przemysławowi Ragan w zawodzie technik automatyk,

- Sebastianowi Guściora w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Wszyscy uczniowie za całoroczną pracę otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Zofia Sudoł

Zdjęcia ...

 

Zakończenie roku szkolnego klasy I BSB

 

small

 

Zakończyliśmy szczęśliwie koronaschooling i nareszcie mogliśmy spotkać się offline.

Wszyscy zadowoleni odebrali świadectwa z promocją do drugiej klasy.

Życzę Wam odpoczynku i udanych wakacji (oczywiście offline) !!!

 

Izabela Andrusiewicz

Zdjęcia...

 

Konkursy plastyczne

 

small

Nasze uczennice: Sylwia Noetzel i Katarzyna Szczur z klasy I BSB, a także uczeń Daniel Wojdyło z klasy I TA brali udział w XVI Międzynarodowym Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży "Marc Chagall - Błękitna Podróż". Ten konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.

Katarzyna Szczur z klasy I BSB i Alicja Skoczek z klasy II TIF brały udział w 15. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Czas w Szarości 2020". Ten konkurs organizowała Szkoła Podstawowa w Rawiczu. Uczennice otrzymały Wyróżnienia Honorowe w postaci kwalifikacji prac na wystawę. Praca Katarzyny przedstawia dworek rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej.

Uczennicom i uczniowi gratulujemy !!!

 

Izabela Andrusiewicz

 

image

 

RUSZAJĄ EGZAMINY ZAWODOWE

small

Zdjęcia...

 

Dla zdających egzaminy zawodowe

 

1. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji zawodowych - sesja czerwiec-lipiec 2020

2. Plan wejścia do szkoły uczniów na egzamin pisemny w dniu 23.06.2020

 
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Akademia Cisco
BIP ZS2