Reforma oświaty
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Rodzice i opiekunowie
Tu jesteśmy
Szkolna tapeta
Przedsiębiorcze szkoły
Strona główna

Otwarcie sali sportowej

 

small

Nasza szkoła obchodzi w tym roku 60 rocznicę swego istnienia. Trudne warunki lokalowe sprawiły, że w 1971 roku zaczęły się pierwsze prace poprzedzające budowę nowego obiektu szkolnego, których finałem była przeprowadzka do nowego budynku szkolnego we wrześniu 1975 roku. Przez 45 lat szkołę ukończyło tysiące absolwentów, którzy pogłębiali tu swoją wiedzę i rozwijali sprawność fizyczną. Z obiektów sportowych korzystali uczniowie, nowodębskie sekcje sportowe siatkówki, karate i badmintona, odbywały się tu zawody sportowe, gale boksu, pokazy i wystawy.

Kolejne lata aktywności sportowej uczniów były nieubłagane dla stanu technicznego dużej i małej hali sportowej. Duża hala została w 2015 roku poddana remontowi kapitalnemu i od tej pory nieprzerwanie służy naszej społeczności. Mała sala wymagała gruntownego remontu, który trwał ponad trzy miesiące i kosztował ok. 400 tyś zł.

Więcej...

 

KOMUNIKAT nr 1/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie

z dnia 10.09.2020r.

 

Informuję, że dnia 15 września 2020 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami.

Spotkania zorganizowane będą w dwóch turach:

- klasy pierwsze 1ta, 1tb, 1bs o godz. 16:00;

- pozostałe klasy o godz. 17:00


UWAGA:

- obowiązuje UCZNIÓW zakaz wjazdu samochodami na teren szkoły, przez bramę główną! Uczniowie przyjeżdżający samochodami parkują na parkingach wzdłuż ul. Kościuszki.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O ZAKAZIE:

- opuszczania terenu szkoły w czasie przerw;

- używania telefonów komórkowych na zajęciach lekcyjnych.

Za niedostosowanie się do w/w zasad uczniowie zostaną ukarani zgodnie z regulaminem punktowej oceny z zachowania.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 

small

1 września tradycyjnie rozpoczynamy nowy rok szkolny. W uroczystej inauguracji udział wzięli: dyrektor szkoły - pani Iwona Strojek, pan Jerzy Sudoł - starosta tarnobrzeski, pani Katarzyna Sobieniewska-Pyłka - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, nauczyciele i wychowawcy klas pierwszych.

W imieniu społeczności szkolnej powitaliśmy serdecznie koleżanki i kolegów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Cieszymy się, że zasilili nasze szeregi i będą wraz z nami tworzyć dobrą tradycję naszej szkoły. Liczymy, że włączą się w liczne działania, zadziwią nas swoją pomysłowością i energią. Będą tworzyć razem z nami wielką szkolną rodzinę.

Więcej…

 

 

TO JEST WAŻNE - PRZECZYTAJ !!!

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

 

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

 

1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00. w szkołach macierzystych.

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Link do strony OPKE z informacją:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200825145654421

 

 

small

Technikum

- klasa 1. technikum po szkole podstawowej

Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa 1. branżowa po szkole podstwowej

 

Zawodowiec roku 2020 w ZS2

 

small

Kolejny rok pracy za nami.

Zaszczytne miano "Zawodowca Roku 2020" w naszej szkole przyznano następującym uczniom:

- Agnieszce Zagajskiej w zawodzie technik usług fryzjerskich,

- Beacie Mycek w zawodzie technik ekonomista,

- Bartłomiejowi Łuszczek w zawodzie technik mechanik,

- Witoldowi Śliwie w zawodzie technik informatyk,

- Przemysławowi Ragan w zawodzie technik automatyk,

- Sebastianowi Guściora w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Wszyscy uczniowie za całoroczną pracę otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Zofia Sudoł

Zdjęcia ...

 

Zakończenie roku szkolnego klasy I BSB

 

small

 

Zakończyliśmy szczęśliwie koronaschooling i nareszcie mogliśmy spotkać się offline.

Wszyscy zadowoleni odebrali świadectwa z promocją do drugiej klasy.

Życzę Wam odpoczynku i udanych wakacji (oczywiście offline) !!!

 

Izabela Andrusiewicz

Zdjęcia...

 

Konkursy plastyczne

 

small

Nasze uczennice: Sylwia Noetzel i Katarzyna Szczur z klasy I BSB, a także uczeń Daniel Wojdyło z klasy I TA brali udział w XVI Międzynarodowym Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży "Marc Chagall - Błękitna Podróż". Ten konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.

Katarzyna Szczur z klasy I BSB i Alicja Skoczek z klasy II TIF brały udział w 15. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Czas w Szarości 2020". Ten konkurs organizowała Szkoła Podstawowa w Rawiczu. Uczennice otrzymały Wyróżnienia Honorowe w postaci kwalifikacji prac na wystawę. Praca Katarzyny przedstawia dworek rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej.

Uczennicom i uczniowi gratulujemy !!!

 

Izabela Andrusiewicz

 

image

 

RUSZAJĄ EGZAMINY ZAWODOWE

small

Zdjęcia...

 
NAJLEPSZE TECHNIKA
WOŚP
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Szkoła współpracy
Dobra Szkoła
Akademia Cisco
BIP ZS2
Aktualny czas