Strona główna

STYPENDYSTKI PREMIERA

 

ola i paulinaZaszczyt ten w roku szkolnym 2019/2020 przypadł dwóm uczennicom z naszej szkoły, Paulinie Wiktorii Chrząstek uczennicy klasy drugiej technikum usług fryzjerskich (po szkole podstawowej), oraz Aleksandrze Kwaśnik uczennicy klasy drugiej technikum ekonomicznego (po gimnazjum).

Paulina i Aleksandra otrzymały świadectwa z wyróżnieniem oraz najwyższe średnie ocen w szkole, a tym samym znalazły się w gronie najlepszych uczniów z całej Polski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów !!!

 

Bogumiła Małajowicz

Więcej...

 

small

 

Konkurs - Eugeniusz Kwiatkowski

 

small

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu:

  - promowanie sylwetki Eugeniusza Kwiatkowskiego,

  - szerzenie wiedzy wśród uczniów naszej szkoły o patronie szkoły,

  - kształtowanie postawy samodzielnego zdobywania wiedzy,

  - rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

  - rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.

Więcej...

 

Lekcja z Europe Direct

 

small

5 listopada, klasa 2 TC wzięła udział w lekcji on-line przeprowadzonej przez panią Sylwię Mazur - przedstawicielkę Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Rzeszowie.

Tematem spotkania była polityka spójności, fundusze unijne oraz zagadnienia związane z procesem integracji europejskiej i miejscem Polski w UE.

 

Edward Stelmach

 

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ

 

1. Język polski PP - 24.11.2020 wtorek, g. 9.00-11.50; 170 min (po egzaminie dalsze zajęcia zdalne zgodnie z planem lekcji)

2. Matematyka PP - 25.11.2020 środa, g. 9.00-11.50; 170 min (po egzaminie dalsze zajęcia zdalne zgodnie z planem lekcji)

3. Języki obce PP - 26.11.2020 czwartek, g. 9.00-11.00; 120 min (po egzaminie grupa fryzjerek nauczanie stacjonarne - przedmioty zawodowe, pozostałe grupy nauczanie zdalne)

Klasy 4TA i 4TB w dniach 24-26.11.2020 nie mają rano zajęć. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30.

 

Nowa pracownia dzięki wsparciu FARP

 

small

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie celów statutowych, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania Fundacji obejmują udzielanie wsparcia m.in. w zakresie rozwoju nauki i edukacji. Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez pomoc w formie rzeczowej i finansowej.

Więcej...

 

Szkoła pamięta ...

 

small

 

Nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN "Szkoła pamięta", zachęcającej do upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu i społeczności.

Więcej...

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie informuje uczniów oraz ich rodziców, że w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz najnowszym rozporządzeniem MEN, od dnia 16 listopada do 20 listopada br. obowiązywać będzie nauczanie zdalne z wyłączeniem klas czwartych technikum oraz klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia (harmonogram w e-dzienniku). Pozostałe klasy nadal pracują zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams oraz za pośrednictwem e-dziennika. Frekwencja oraz postępy uczniów w nauce będą monitorowane w e-dzienniku.

Więcej…

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 2020

 

small

Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest co roku 16 listopada. Dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 1995 z inicjatywy UNESCO.

I z pewnością obchody takiego dnia są potrzebne, zważywszy na ciągły brak poszanowania człowieka i jego odmienności. Nawet w naszych środowiskach lokalnych, w jakich żyjemy, cały czas borykamy się z brakiem poszanowania innych, czy to ze względu na różnice poglądów i przekonań, czy też ze względu na takie prozaiczne rzeczy jak odmienny wygląd zewnętrzny czy status społeczny człowieka.

Więcej...

 

"Robótka 2020"

 

small

 

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy w akcji "Robótka".

Zachęcam do pisania kartek świątecznych do podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Niegowie.

Proszę, aby osoby zainteresowane udziałem w akcji napisały do mnie przez e-dziennik.

Więcej informacji na stronie: www.jestrobotka.blogspot.com.

 

Izabela Andrusiewicz

 

Nowe uprawnienia zawodowe

 

small

We wrześniu uczniowie klasy 3 TB kształcący się w zawodzie technik automatyk przystąpili do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie GRUPY I.

Dziś nasi uczniowie: Kamil, Sebastian, Przemek, Adrian, Damian i Maksymilian mogą już pochwalić się Świadectwami Kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E w grupie I.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZS2

Zdjęcia ...

 
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Akademia Cisco
BIP ZS2