zs_2_patronatami_2.jpg
Reforma oświaty
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Rodzice i opiekunowie
Tu jesteśmy
Szkolna tapeta
Ranking "Perspektyw"
Przedsiębiorcze szkoły
Strona główna

Akademia z okazji Święta Niepodległości.


91 lat temu - po 123 latach niewoli, państwo polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy. Z tej okazji w całej Polsce odbyły się okolicznościowe uroczystości i apele, mające podkreślić wyjątkową rangę tego, tak ważnego dla każdego Polaka święta. W takim właśnie nastroju zebraliśmy się w dniu 10 listopada 2009 r. w odświętnie udekorowanej hali sportowej, aby obejrzeć montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły.
Uczniowie pod kierownictwem mgr Janusza Baszaka i mgr Edwarda Stelmacha przedstawili tragiczne i wspaniałe epizody z historii naszego narodu, ilustrowane patriotycznymi obrazami i nastrojową muzyką.


 

Zajęcia europejskie.


Dnia 4 listopada 2009r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa wraz z opiekunami Marią Jachyrą i Iwoną Strojek. O godzinie 830 grupa 25 uczniów wraz z dwoma opiekunami wyruszyła do Wyższej Szkoły Informacji i Zarządzania w Rzeszowie na zajęcia o Unii Europejskiej, które były głównym punktem wycieczki.

Więcej…

 

Nowodębskie strzelanie '2009.


Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 30 października rozegrano pierwszą edycję zawodów strzeleckich "Nowodębskie Strzelanie 2009". Zawody przeznaczone były dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej gminy. Rywalizowano w dwóch konkurencjach: strzelaniu z karabinka sportowego i rzucie granatem do celu. Mimo trudnych warunków atmosferycznych (niska temperatura i padający przelotnie deszcz), młodzież podeszła do konkurencji z entuzjazmem i zawzięcie rywalizowała o każdy punkt. Ostatecznie wyniki w klasyfikacji końcowej przedstawiły się następująco:

Więcej…

 

Wyniki egzaminów zawodowych.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uzyskane przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w sesji egzaminacyjnej Czerwiec '2009.

Wyniki egzaminów


 

Konkurs o Eugeniuszu Kwiatkowskim.


Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie ogłasza Międzyszkolny Konkurs Komputerowy - II edycja

"Eugeniusz Kwiatkowski - twórca COP-u.
ELEKTRONICZNY ALBUM ZDJĘĆ."

pod patronetem STAROSTY TARNOBRZESKIEGO.
Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Dodatkowych informacji udziela nauczyciel ZS nr 2: pani mgr Maria Jachyra, tel. (015)846 22 86


 

Poprawa warunków i jakości kształcenia w ZS nr 2.


W dniu 26 października 2009r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Tarnobrzeskim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie" w ramach osi priorytetowej nr 5 "Infrastruktura publiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 490 710,84 zł,  w tym:

Więcej…

 

Pasowanie na Ucznia Zespołu Szkół nr 2.


Dnia 22 października 2009r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. W pasowaniu udział wzięli uczniowie pięciu klas: I A ZSZ, I W ZSZ, I LO, I TA, I TB.
Aby zostać uczniem naszej szkoły dziewczęta i chłopcy musieli wykazać się znajomością różnych dyscyplin wiedzy m. in. wiedzą o Zespole Szkół nr 2, wiedzą matematyczną, geograficzną i kulturoznawczą. Musieli również wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Więcej…

 

Comenius - spotkanie w Stade.


"Całe życie jest szkołą"
(Jan Amos Komeński)

Comenius Partnerskie Projekty Szkół - edukacja na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej; program sektorowy "Uczenie się przez całe życie", został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
W tym programie uczestniczymy również my - Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.

Więcej…

 

"Nasi ludzie" - spotkanie i wystawa misyjna.


6 października 2009r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z ks. Marianem Zarębą - Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. W trakcie spotkania ks. Dyrektor przybliżył uczniom specyfikę pracy misjonarzy w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Opowiedział o życiu i kulturze mieszkańców Afryki, a także zaprezentował charakterystyczne przedmioty codziennego życia. Uczestnicy spotkania obejrzeli film przedstawiający życie misji Mpunde w Zambii, której założycielem był ks. Kardynał Adam Kozłowiecki.

Więcej…

 

Uważajmy na przejazdach i przejściach kolejowych.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od sierpnia 2009r. wznowiły ruch pociągów towarowych, a od połowy grudnia br. planowane jest również wznowienie ruchu pociągów pasażerskich, ze zwiększoną prędkością, na linii kolejowej Tarnobrzeg - Ocice - Nowa Dęba - Kolbuszowa - Rzeszów.
W związku z powyższym, apelujemy do uczniów i pracowników naszej szkoły o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych oraz w ich okolicy podczas każdorazowego przekraczaniu linii kolejowej.


 

Comenius.


Comenius to unijny program, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Comenius zakłada wymianę grup uczniów pod opieką nauczycieli oraz tworzenie partnerstwa między szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli. W projekcie tym aktywnie uczestniczy nasza szkoła - Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie oraz szkoły ze Szwecji i Turcji, a także pełniąca rolę koordynatora niemiecka szkoła w Stade.

Zapoznaj się z programem "Uczenie się przez całe życie".


Opracował: Edward Stelmach

 
NAJLEPSZE TECHNIKA
Facebook
WOŚP
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Szkoła współpracy
Dobra Szkoła
Akademia Cisco
BIP ZS2
Aktualny czas